• P2P-nätverk

    P2P-nätverk är en förkortning av det engelska uttrycket peer-to-peer-network. Med andra ord person till person. Det som skiljer detta nätverk mot andra är att någon ”hiarki” gällande klient och server inte finns. Man brukar dela in P2P-nätverk i tre kategorier: Generation 1 – Olagliga ex Napster Grundidén med dessa nätverk var att bygga upp en »mer

  • Delningsekonomin på frammarsch

    En tydlig trend på internet är att man vill dela med sig. På forum delas kunskap och via bildtjänster kan bilder delas digitalt med de man vill visa bilderna för. Det har till och med blivit allt mer vanligt med att dela med sig av de fysiska sakerna man har. Flera olika sajter förmedlar sakerna »mer

  • Nätverksklasser

    Nätverk kan byggas på en rad olika sätt och med väldigt varierande antal datorer. De olika nätverken som byggs upp får olika namn utifrån detta och dessa är några av de mer vanliga:LAN – Ett lokalt nätverk vilket alltså enbart vissa får tillgång till. Begreppet LAN används även för att beskriva när ett flertal ungdomar »mer