Delningsekonomin på frammarsch

shutterstock_269124290En tydlig trend på internet är att man vill dela med sig. På forum delas kunskap och via bildtjänster kan bilder delas digitalt med de man vill visa bilderna för. Det har till och med blivit allt mer vanligt med att dela med sig av de fysiska sakerna man har. Flera olika sajter förmedlar sakerna man inte behöver till någon som anser att man behöver dessa bättre. Andra sidor förmedlar varor som man kan hyra ut till en vän eller granne. Visserligen får man en viss summa för det men det visar ändå tydligt att trenden är att inte hela tiden köpa nytt och eget.Sidor som Blocket och Tradera omsätter mycket stora belopp årligen och erbjuder försäljning av begagnade saker.Att dela med sig av saker är en ny trend och något som flera ekonomer har valt studera för att se vilka drivkrafter som ligger bakom. Mycket handlar det om att många inser den ekonomiska vinningen men det är inte hela sanningen. Utöver det tillkommer känslan av att inte behöva konsumera mer vilket i sin tur har en mycket bra miljömässig fördel. Att minska konsumtionen, dela med sig och vara miljövänlig är något som lockar allt fler. Det är inte svårt att förstå varför.